45.
Təkmilləşdirilmiş banknotlarda neçə imza tətbiq olunur?

Yeniləşdirilmiş lari əskinasının üzərinə yalnız Milli Bankın prezidentinin imzası keçirilib. Nəzərə almaqla ki, Gürcüstan Konstitusiyası və “Gürcüstan Milli Bankı haqqında” orqanik qanuna əsasən lari əskinasların hazırlanması və emissiya  hüququ yalnız, öz işində müstəqil olan Milli Banka verilib.