43.
Yeniləşdirilmiş laridə xüsusi cihazlar vasitəsi ilə tanınan hansı nişanlar var?

Yeniləşdirilmiş larinin xüsusi cihazlar vasitəsi ilə tanınan müdafiə nişanlarıdır:  ultrabənövşəyi müdafiə (fosforesensial düzbucaq, fosforesensial  nominalı bildirən rəqəmlər, üfüqi seriya nömrəsi, görünməz müdafiə lifləri), maqnit müdafiə (şaquli seriya nömrəsi, intaqlio), infraqırmızı müdafiə, mikrosətirlər.