42.
Yeniləşdirilmiş laridə əhali üçün nəzərdə tutulan hansı yeni müdafiə nişanları var?

Yeniləşdirilmiş lari əskinaslarına əhali üçün nəzərdə tutulan müdafiə nişanları keçirilib: su nişanı, şaquli müdafiə xətti, holloqram, gizli təsvir, relyef nışanı, görmə qabiliyyəti zəif olan insanlar üçün nişan, optik dəyişgən boya, optik dəyişgən irisəbənzər müdafiə.