41.
Yeniləşdirilmiş əskinasların dövriyyəyə buraxılmasından sonra əvvəlki emisiya əskinasları ilə ödəmə əməliyyatlarını həyata keçirə bilərəmmi?

2016-cı ilədək buraxılan bütün emissiya lari əskinasları Gürcüstan ərazisində qanuni ödəmə vasitəsini təşkil edir. Bu müvafiq olaraq onların ödəmə əməliyyatlarında maniəsiz istifadəsini nəzərdə tutur.