39.
Yeniləşdirilmiş lari əskinası saxtalaşdırılmadan nə dərəcədə müdafiə olunur?

 Yaxşılaşdırılmış əskinaslarda müasir müdafiə mexanizmləri istifadə olunub. Həmçinin oxuyucu cihazın oxuyacağı nişanlar əlavə olunub.