37.
Yeniləşdirilmiş əskinslrın dövriyyəyə buraxılmsını necə biləcəyik?

Yeniləşdirilmiş əskinasların dövriyyəyə buraxılması haqqında Gürcüstan Milli Bankının qərarı Gürcüstan Qanunvericilik Qəzetində dərc ediləcək, Gürcüstan Milli Bankının veb səhifəsində və digər informasiya vasitələri ilə yayılacaq.