36.
Əskinaslrın dizaynını reklam və ya digər məqsədlər üçün istifadəsinə yol verilirmi?

Gürcüstan Milli Bankı Şurasının 2011-ci ilin 18 mart N2 qərarı “Lari əskinasların və sikkələrinin reproduksiya qaydsı ilə” müəyyən edilmiş tələblərin qorunmsı halında yol veriləndir.