35.
Ödəmə üçün yararsız olan lari əskinasını dəyişə bilərəmmi?

Ödəmə üçün yararsız olan, yəni IV kataqoriya lari əskinası ödənilmir. Əgər IV kataqoriya lari əskinasının zədələnməsi yanğın, təbii fəlakət və ya digər fors-major hallar zamanı baş veribsə və bu müvafiq orqanlar tərəfindən verilən sədəndlərlə təsdiq olunursa, onların dəyişdirilməsini hər müxtəlif hal üçün Gürcüstan Milli Bankı müzakirə edir və qərar verir.