34.
Larinin necə əskinası ödəmə üçün yararsız hesab edilir?

“Lari əskinslarının və sikkələrinin yararlığının müəyyənləşdirilməsi kriteriyaları və onların götürülməsi – dəyişdirilməsi qaydasının təsdiqi haqqında” Gürcüstan Milli Bankı Şurasının 2011-ci ilin 27 iyun N4 qərarı ilə müəyyən edilən yararlı əskinasların kriteryumlarını təmin etməyən əskinaslar ödənilmə üçün yararsız hesab ediləcək.