4.
Əskinasların dizayn və müdafiə nişanlarının yeniləşdirilməsi hansı intervalla həyata keçirilməlidir?

 

 Dünyanın əksər ölkələrinin mərkəzi bankları milli pul əskinaslarının yeniləşdirilməsi məsələsini 8-10 ildə bir dəfə müzakirə edirlər.