31.
Yeniləşdirilmiş əskinaslarla əlaqəli geniş məlumatı haradan ala bilərəm?

 Yeniləşdirilmiş əskinasla əlaqəli geniş məlumatla Gürcüstan Milli Bankının veb-səhifəsində tanış ola bilərsiniz: http://ganaxlebulilari.ge/