29.
Görmə qabiliyyəti zəif olan və ya görmə qabiliyyəti olmayan şəxslər yeniləşdirilmiş əskinasları necə tanımalıdırlar?

Yeniləşdirilmiş əskinaslar həmçinin görmə qabiliyyəti zəif olan şəxslər üçün yaxşılaşdırılmış müdafiə nişanından ibarətdir. Bu nişan onlara saxta pulu tanımaqda yardım edir və eyni zamanda nominalın qavranması imkanını verir.

Hər bir nominalın ön hissəsində, yuxarı sol və sağ küncdə fərqli sayda üfüqi xətt çəkilib. Bu xəttlər əllə toxunma zamanı hiss olunur. Üç relyef xətti 20 lari nominalını, dörd relyef xətti – 50 lari nominalını, beş relyef xətti – 100 lari nominalını, bir relyef xətti 5 lari nominalını qeyd edir.