27.
100 larilik əskinasın hər iki tərəfinin dizaynında nə dəyişdi və niyə?

Məzmunun yüklənməsi üçün əskinasın ön hissəsinə Pələng dərisi geymiş pəhləvan əsərinin ilk nəşrinin səhifələrinin birindən ilyustrasiya, Martvil monastrının relyefindən “Martvili” yazısı ilə Bibliyadan “Daniel aslanlar quyusunda” syujeti əlavə edildi. VII əsr (birinci emissiyanın arxa tərəfinə keçirilmiş olan), Şota Rustavelinin yaxşılaşdırılmış reliyef keyfiyyəti və həcmi ilə fərqli olan portreti istifadə edildi.

 

Bu isə nominalın daha asan identifikasiyası imkanını verir. Əskinasın ikinci tərəfində opera binasının fotosu, çıraqban, 2 larilik əskinasın mövzusunun təkrar olunması baxımından Gürcüstan himnin partiturasından hissə, Gürcüstan dövlət himni (pul nişanlarına keçirilməli olan məcburi atribut) təsvir edilib.