3.
Larinin dövriyyəyə daxil edilməsindən bu günədək lari əskinasının yeniləşdirilməsi həyata keçirildimi və hansı formada?

Gürcüstan Milli Bankı bir neçə dəfə rekvizitlərin cüzi korreksiyası və müdafiə nişanlarının mükəmməlləşdirilməsi baxımından lari əskinaslarının  modifikasiyasını həyata keçirdi. Məhz:

-      1999-cü ildə bütün (1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 lari) nominal əskinaslarda “Gürcüstan Respublikası” əzəvinə “Gürcüstan” sözü  yazıldı (Konstitusiya ilə uyğunlaşdırılma məqsədi ilə), həmçinin ultrabənövşəyi müdafiə nişanları dəyişikliyi əlavə edildi;

-       2002-ci ildə 1, 2, 5, 10, 20 lari, 2004-cü ildə isə 50 və 100 larilik nominal əskinaslarında mövcud müdafiə nişanlarının dizaynın müəyyən elementlərinin cüzi modifikasiya edilməsi xərcinə mükəmməlləşdirilməsi və bir neçə yeni nişanın əlavə edilməsi baş verdi.

P.S. 2007-cı ildə dövriyyəyə 200 lari nominalında əskinaslar daxil edildi.