26.
50 larilik əskinasın hər iki tərəfinin dizaynında nə dəyişdi və niyə?

Ön hissəsinə Vardzia monastr kompleksi, Müqəddəs Məryəm adına Pitareti kilsəsindən barelyef, məzmunun daha da yüklənməsi üçün Tamarın fərqli portreti yaxşılaşdırılmış relyef keyfiyyəti və həcmi ilə istifadə edildi. Bu isə nominalın asan identifikasiya inkanını verir.

 

Əskinasın ikinci tərəfinə astroloji traktatın səhifələrindən biri, Gürcüstanın dövlət qerbi (pul nişanlarına keçiriləcək məcburi atribut kimi), ornament (birinci emissiya əskinasının ön hissəsində olan) əlavə olundu.