21.
Ölçülər dəyişdirilidimi və nədən?

Yeniləşdirilmiş lari əskinslarının üzərində nominallara müvafiq olaraq ölçülərin inkişafı istiqamətində onların dioqonal artımı seçildi. Nominallar arasında fərq uzunluqda 5 mm., enində 2 mm. olunması nəzərə alındı. Təcrübədə nominallar baxımından əskinasların dəyişilməsi yönündə üç yayılan istiqamət var: (1) bütün nominallar eyni ölçüdə; (2) nominallar baxımından ölçülərin yalnız uzununa atrması; (3) nominallar baxımından ölçülərin eyni olaraq diaqonal artması (uzunluqda olduğu kimi, eləcə də enində); Əskinasların ölçülərinin nominal artımının bu tendensiyası əvvəlki illərdə buraxılan lari əskinaslarında onların fərqli ölçülərinə baxmayaraq qorunmamışdı. Bütün bunlar yeniləşdirilmiş əskinasda nəzərə alınıb.