20.
Substrat dəyişildimi və niyə?

Köhnə və yeni əskinasın kağızı pambıq liflərindən hazırlanıb. Lakin yeniləşdirilmiş əskinaslarda pambığın texniki xüsusiyyətləri dəyişdirilib. Məhz, sıxlıq və qalınlıq, ikili qatlama və hamar hədlər artırılıb.