19.
2016-cı ildə buraxılan əskinaslardan fərqli olaraq hansı müdafiə nişanları dəyişdi və ya əlavə olundu?

Bütün müdafiə nişanları dəyişdirildi və gücləndirildi. Məhz: şaquli müdafiə xətti, su nişanı, gizli təsvir, holloqram, üst-üstə düşən təsvir, optik dəyişgən boya,  görmə qabiliyyəti zəif olanlar üçün nişan, relyef naxış, irisə bənzər müdafiə, mikrosətir, flyuoressent və fosforesensial işıqlar. Əlavə edildi: rənglərin dəyişkənliyi effektinə malik optik dəyişgən, spark adlanan boya, maqnit boyası ilə yerinə yetirilən intaqlio, infraqırmızı intaqlio.