18.
YENILƏŞDIRILMIŞ ƏSKINASLARıN MÜDAFIƏ MEXANIZMI NECƏ OLACAQ?

 

Əskinasların saxtalaşdırılmadan müdafiə olunması baxımından larinin yeniləşdirilmiş əskinasları üçün  (artıq yaxşı öyrənilən) əhali üçün asan qavranılan, sürətli ödəmə vasitələrinin istifadəsinin müasir tendensiyalarını təmin edən və saxtalaşdırlmadan müdafiənin  etibarlı mexanizmi hazırlandı. Yeniləşdirilmiş əskinasların müdafiə mexanizmləri ibarətdir:

 

-  Adi gözlə qavranması mümkün olan (işıqda oxunur və baxdıqda görünür, toxunma zamanı hiss olunur və əskinası müxtəlif künclərə əydikdə görünür) və əhali üçün nəzərdə tutulan  nişanlar.

-  Xüsusi texniki cihazlar vasitəsi ilə yoxlanılması mümkün olan müdafiə nişanları əsasən nəğd pulla işləyən şəxslər üçün nəzərdə tutulub;

-  Pul nişanlarını çeşidləyən aqreqatlarda və labarator testlərdə oxunan müdafiə nişanları.  Qeyd edilən yalnız bank sisteminin müvafiq mütəxəssisləri üçün nəzərdə tutulub.