16.
Nədən 1 və 2 larilik əskinaslar yox oldu?

Ölkədə pul dövriyyəsinin xüsusiyyətlərindən və iqtisadi faktorlardan irəli gələrək, 1 və 2 lari nominalı əskinaslarının köhnəlməməsi, onların həyat qabiliyyətinin uzadılması baxımından, kirlənmədən müdafiə vasitələri ilə örtülməsinə baxmayaraq həddindən artıq böyükdür.  Onların hazırlanması və müvafiq dövriyyədə keyfiyyətinin qorunub-saxlanılması yetərincə böyük xərclərlə əlaqəli idi. Belə ki, dövriyyədə qalma müddəti təxminən 6 ayı təşkil edirdi. Sikkələrin dövriyyə müddəti isə on illəri təşkil edir. Xərclərin azaldılması və pul nişanlarının keyfiyyətinin yüksəldilməsi məqsədi ilə 2006-cı ildə Milli Bank beynəlxalq təcrübəni nəzərə alaraq 1 və 2 lari nominallarını dövriyyəyə sikkə şəkilində daxil etmə qərarını verdi. Qeyd edilən sikkələr dövriyyədə nailiyyətlə müvafiq nominalların yerini tutduqdan sonra, 1 və 2 larilik nominalları əskinaslarının hazırlanması həyata keçirilmir və onların dövriyyədən çıxarılması təbii köhnəlmə baxımından baş verir. Bu da dövriyyədə qeyd edilən əskinasların sayının azalmasına gətirib çıxarıb.