10.
Hansı halda əskinasın yeniləşdirilməsinin mütləq olması məsələsi yarana bilər?

Köhnəlmiş müdafiə nişanları və ya mənəvi köhnələn dizayn, texnologiyaların inkişafı, əskinasların saxtalaşdırılmasının göstəriciləri və səviyyəsi. Həmçinin ölkənin siyasi, iqtisadi, mədəni və sosial irəliləyişləri və dəyişikliklər.