9.
Yeniləşdirilmiş əskinaslarda yenə də eyni portretlərin həkk olunmasına nədən qərar verildi?

Lari əskinasında istifadə olunan mövzunun bu gündə aktuallığını, özünün tarixinin olmasını, cəmiyyətin alışdığını və onlar üzərində təsvir olunan dahi gürcü xadimlərinə qarşı müsbət münasibətin olmasını nəzərə alaraq lari tarixinin mövzu baxımından itməməsi vacib idi. Buna görə də larinin yeniləşdirilməsi, mövzu baxımından hər bir nominalda təqdim olunan Gürcüstan tarixi, mədəni, ənənəvi dəyərlərə əsaslanaraq həyata keçirildi. Qeyd etmək lazımdır ki, portrt həçinin əskinasın saxtalaşdırılmadan müdafiənin əsas faktorlarından biridir. Tədqiqatın göstərdiyinə əsasən oxşar təcrübə dünyanın əksər ölkəsində mövcuddur.