8.
Yeniləşdirilmiş əskinaslarda kim və nə həkk olunub?

Yeniləşdirilmiş lari əskinasında, ilkin əskinaslarda mövcud olan şəxsiyyətlərin fərqli portretləri həkk olunub. Dizaynın ayrı-ayrı elementləri dəyişilib və daha müasir görüntü verilib.  Bununla yanaşı, aşağı nominalların əskinasların buraxılmamasını nəzərə almaqla onlarda təsvir edilən mövzuların qorunub-saxlanılması məqsədi ilə 100 lari nominalında olan əskinasın bir tərəfinin dizaynına həmçinin 2 larilik nominalın əskinasında olan mövzu da keçirilmişdir.  5 larilik nominallı əskinasın bir tərəfinin dizaynına isə 1 lari nominallı əskinasın mövzusu keçirilib.