1.
Lari əskinası və sikkəsinin hazırlanması və emissiyası səlahiyyəti kimdə var (buraxılması)?

Gürcüstan Konstitusiyasının 95-ci maddəsinin və “Gürcüstan Milli Bankı haqqında” Gürcüstan oqanik qanununun 35-vi və 39-cu maddələrinə əsasən lari əskinasının və sikkələrinin (dövriyyə, eləcə də kolleksiya və ya digər tələblər üçün nəzərdə tutulan) hazırlanması və Gürcüstan ərazisində onların emissiyası hüququ yalnız Gürcüstan Milli Bankında var.