10₾

 Əskinasın ölçüsü: 64 X 127 mm; Əsas rəngi: Mavi

  • Müdafiə nişanları
  • XÜSUSİ CİHAZLARLA TANINAN MÜDAFİƏ NİŞANLARI
  • Vizual elementlər
Böyük gürcü şairi, ictimai xadimi Akaki Seretelinin portreti “Akaki Sereteli 1840-1915” yazısı ilə;
 Akaki Seretelinin məşhur “Bahar” şeirindən onun avtoqrafı ilə bir hissə, çiçəklənmiş budaq və qaranquş.
Nominalın göstərən rəqəmlər, yazılar:“Gürcüstan Milli Bankı”, "NATIONAL BANK OF GEORGIA’’, Nominalı göstərən rəqəmlər, yazılar:
“Gürcüstan Milli bankı”, " On lari “ , "TEN LARI”, “Gürcüstan Milli Bankının prezidenti”, Gürcüstan Milli Bankı prezidentinin imzası, buraxılış tarixi-2019, silsilə nömrəsi, bu da ki, iki latın hərfindən və səkkiz ərəb rəqəmindən ibarətdir.
Məşhur gürcü rəssamı David Kakabadzenin “İmereti –anam mənim” əsəri;
Gürcüstanın dövlət gerbi. Nominalı göstərən rəqəmlər, yazılar: “Gürcüstan Milli Bankı”, “NATIONAL BANK OF GEORGIA”, " On lari “.
Su nişanı
İçinə varmaqla işıqda baxan zaman portretin, nominalı göstərən rəqəm və larinin rəmzinin təsvirləri görünür.
Qrafik animasiya
Relyef nişan
Banknotun ön tərəfində təsvir olunan qrafik cizgilərə ( portret, qaranquş, şeir, çiçəklənmiş budaq, kənarların naxışları və işlənmiş yazılar (imza atan şəxsin adından, imzasından və buraxılış ilindən başqa) daxil edilmiş boyaq təbəqəsi relyevlidir və toxunmaqla hiss olunur.
Qrafik animasiya
Görmə qabiliyyəti zəif olan insanlar üçün
Banknotun ön tərəfində, sağ və sol kənarlarına daxil edilən 2 üfqi xətt relyeflidir, toxunan vaxtlar hiss olunur və banknotun nominalının qavranılması imkanı verilir. Xüsusi cihazlarla tanınılası olan mühafizəedici əlamətlər:
Qrafik animasiya
Holloqram
Gümüş rəngli holoqramaya yerləşdirilmiş təsvirlər ( portret nominalı göstərən rəqəm, larinin rəmzi, qaranquş, xəritə, mikrosətirlər) müxtəlif baxımdan əyəndə rəngini dəyişir və dəyişkən effekti vardır.
Qrafik animasiya
Gizli təsvir
Əyilmiş baxımdan baxanda banknotda nominalı əks etdirən rəqəm görünür.
Qrafik animasiya
Uzlaşan təsvir
Banknotun ön və arxa tərəfində təqdim olunan nominalı göstərən rəqəmin cizgiləri içinə varmaqla işıqda baxan zaman birləşir.
Qrafik animasiya
Optik şəkildə dəyişən maqnit boya
Müxtəlif baxımdan əyəndə təsvir rəngini yaşıldan maviyə dəyişir.
Qrafik animasiya
Şaquli müdafiə xətti
Mühafizəedici ip “10 lari” yazısı ilə, kəsik şəkildə banknotun arxa tərəfi görünür. Içinə varmaqla işıqda baxan zaman birləşir və müxtəlif küncə əyən zaman yaşıldan mavi rəngə dəyişir.
Qrafik animasiya
Qoruyucu liflər
Kağıza müxtəlif dərinliklərdə qırmızı rəng liflər yerləşdirilib.
Qrafik animasiya
İrisə bənzər xətt
Banknotun səthində şəffaf boya ilə işlənmiş uzununa baş alıb gedən dekornominalı göstərən rəqəmlə daxil edilmişdir.
Qrafik animasiya
Mikro sətir
Böyüdücü cihaz vasitəsi ilə bu yazılar oxunur: ,, საქართველოს ეროვნული ბანკი“, ,,NATIONAL BANK OF GEORGIA”; ,,აკაკი წერეთელი“; Nominalı göstərən rəqəmlər; ,,GEORGIA”, ,,საქართველო“ – Müşahidə edən təsvirdə; ,,ლარი“, Nominalı göstərən rəqəmlər, ,, აკაკი წერეთელი“, “საქართველო“- holoqramma.
Qrafik animasiya
Mikro sətir
Böyüdücü cihaz vasitəsi ilə bu yazılar oxunur: ,, საქართველოს ეროვნული ბანკი“, ,,NATIONAL BANK OF GEORGIA”; ,,აკაკი წერეთელი“; Nominalı göstərən rəqəmlər; ,,GEORGIA”, ,,საქართველო“ – Müşahidə edən təsvirdə; ,,ლარი“, Nominalı göstərən rəqəmlər, ,, აკაკი წერეთელი“, “საქართველო“- holoqramma.
Qrafik animasiya
Mikro sətir
Böyüdücü cihaz vasitəsi ilə bu yazılar oxunur: ,, საქართველოს ეროვნული ბანკი“, ,,NATIONAL BANK OF GEORGIA”; ,,აკაკი წერეთელი“; Nominalı göstərən rəqəmlər; ,,GEORGIA”, ,,საქართველო“ – Müşahidə edən təsvirdə; ,,ლარი“, Nominalı göstərən rəqəmlər, ,, აკაკი წერეთელი“, “საქართველო“- holoqramma.
Qrafik animasiya
Mikro sətir
Böyüdücü cihaz vasitəsi ilə bu yazılar oxunur: ,, საქართველოს ეროვნული ბანკი“, ,,NATIONAL BANK OF GEORGIA”; ,,აკაკი წერეთელი“; Nominalı göstərən rəqəmlər; ,,GEORGIA”, ,,საქართველო“ – Müşahidə edən təsvirdə; ,,ლარი“, Nominalı göstərən rəqəmlər, ,, აკაკი წერეთელი“, “საქართველო“- holoqramma.
Qrafik animasiya
Mikro sətir
Böyüdücü cihaz vasitəsi ilə bu yazılar oxunur: ,, საქართველოს ეროვნული ბანკი“, ,,NATIONAL BANK OF GEORGIA”; ,,აკაკი წერეთელი“; Nominalı göstərən rəqəmlər; ,,GEORGIA”, ,,საქართველო“ – Müşahidə edən təsvirdə; ,,ლარი“, Nominalı göstərən rəqəmlər, ,, აკაკი წერეთელი“, “საქართველო“- holoqramma.
Qrafik animasiya
Flyuoressent liflər
Ultrabənövşəyi şüa altında banknotda mavi və sarı rəngli liflər görünür.
Qrafik animasiya
Flyuoressent düzdbucaq
Ultra bənövşəyi şüa altında nominalı bildirən rəqəmlə düzbucaq görünür.
Qrafik animasiya
Flyuoressent seriya nömrəsi
Ultrabənövşəyi şüa altında üfqi silsilə nömrə işıqlanır.
Qrafik animasiya
İnfraqırmızı müdafiə
İnfraqırmızı şüalar altında banknotda təsvir olunan qrafik cizgilərin bir hissəsi görünür.
Qrafik animasiya
Maqnit müdafiəsi
Vertikal sisilə nömrə və banknotda təsvir olunan qrafik cizginin bir hissəsi maqnit boya ilə işlənib və maqnit detektoru toxunan zaman siqnal verir.
Qrafik animasiya
Maqnit müdafiəsi
Vertikal sisilə nömrə və banknotda təsvir olunan qrafik cizginin bir hissəsi maqnit boya ilə işlənib və maqnit detektoru toxunan zaman siqnal verir.
Qrafik animasiya
Mikro sətir
Böyüdücü cihaz vasitəsi ilə bu yazılar oxunur: ,, საქართველოს ეროვნული ბანკი“, ,,NATIONAL BANK OF GEORGIA”; ,,აკაკი წერეთელი“; Nominalı göstərən rəqəmlər; ,,GEORGIA”, ,,საქართველო“ – Müşahidə edən təsvirdə; ,,ლარი“, Nominalı göstərən rəqəmlər, ,, აკაკი წერეთელი“, “საქართველო“- holoqramma.
Qrafik animasiya
Mikro sətir
Böyüdücü cihaz vasitəsi ilə bu yazılar oxunur: ,, საქართველოს ეროვნული ბანკი“, ,,NATIONAL BANK OF GEORGIA”; ,,აკაკი წერეთელი“; Nominalı göstərən rəqəmlər; ,,GEORGIA”, ,,საქართველო“ – Müşahidə edən təsvirdə; ,,ლარი“, Nominalı göstərən rəqəmlər, ,, აკაკი წერეთელი“, “საქართველო“- holoqramma.
Qrafik animasiya
Flyuoressent liflər
Ultrabənövşəyi şüa altında banknotda mavi və sarı rəngli liflər görünür.
Qrafik animasiya
Flyuoressent nominal
Ultrabənövşəyi şüa altında nominalı göstərən rəqəm işıqlanır.
Qrafik animasiya
İnfraqırmızı müdafiə
İnfraqırmızı şüalar altında banknotda təsvir olunan qrafik cizgilərin bir hissəsi görünür.
Qrafik animasiya
1
3
4
5
7
8
9
11
11
11
11
11
12
13
15
16
17
17
2
6
10
11
11
12
14
16
  • İkinci tərəf
  • Müqayisə