5₾

Əskinasın ölçüsü: 62 X 122 mm; Əsas rəngi: qəhvəyi

  • Müdafiə nişanları
  • XÜSUSİ CİHAZLARLA TANINAN MÜDAFİƏ NİŞANLARI
  • Vizual elementlər
Böyük gürcü alimi və ictimai xadimi İvane Cavaxişvilinin portreti, yazı ilə “İvane Cavaxişvili 1876-1940”;
İvane Cavaxişvili adına Tbilisi Dövlət Universiteti;
Nominalı qeyd edən rəqəmlər, yazılar: "საქართველოს ეროვნული ბანკი“ (Gürcüstan Milli Bankı), "NATIONAL BANK OF GEORGIA’’, "ხუთი ლარი“ , "FIVE LARI”, “ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი“ (Milli bankın prezidenti), Gürcüstan Milli Bankının prezidentini imzası, buraxılış tarixi – “2017”, iki latın hərfindən və səkkiz ərəb rəqəmindən ibarət seriya nömrəsi.
Böyük gürcü rəssamı Niko Pirosmaninin (Pirosmanişvilinin) “Kalo” əsəri ;
Pirosmaninin “Qırmızı köynəkli balıqçı” əsərindən fraqment ;
Gürcüstanın Dövlət Gerbi;
Nominalı qeyd edən rəqəmlər, yazılar: : ,,საქართველოს ეროვნული ბანკი“ (Gürcüstan Milli Bankı), "NATIONAL BANK OF GEORGIA’’, "ხუთი ლარი“ (Beş lari).
Su nişanı
İşıqda baxıldıqda portretin, nominalı bildirən rəqəmin və lari simvolunun təsvirləri görünür.
Qrafik animasiya
Relyef nişan
Əskinasın ön tərəfində təsvir edilən qrafik detallar – portret, universitet binası, künc ornamenti, nominal və kitabələrə (imza atan şəxsin adından, imzadan və buraxılış ilindən başqa) keçirilən boya qatı relyef şəklindədir və toxunma ilə hiss olunur.
Qrafik animasiya
Görmə qabiliyyəti zəif olan insanlar üçün
Əskinasın ön tərəfindən sol və sağ kənarlarda yerləşdirilən 1 üfüqi xəttlər relyef şəklindədir, toxunma ilə hiss edilir və əskinasın qavranması imkanını verir
Qrafik animasiya
Holloqram
Gümüş rəngində olan holloqrama keçirilən təsvirlər (portret, nominalı bildirən rəqəm, lari simvolu, aslan, xəritə, mikro sətirlər) müxtəlif tərəflərə əydikdə rəngini dəyişir və dəyişiklik effektinə malikdir
Qrafik animasiya
Gizli təsvirlər
Əyilmiş küncdən baxdıqda əskinasda nominalı qeyd edən rəqəm təsviri görünür.
Qrafik animasiya
Birləşən təsvirlər
Əskinasın ön və arxa hissəsində nominalı qeyd edən rəqəmin parçalanmış detalları işıqda baxdıqda birləşir
Qrafik animasiya
Optik şəkildə dəyişən boya
Müxtəlif künclərə əydikdə təsvir rəngini qızıl rəngindən yaşıl rəngə dəyişir
Qrafik animasiya
Şaquli müdafiə xətti
"5 ლარი" yazısı olan müdafiə xətti, kəsik şəkildə əskinasın arxa tərəfində görünür. İşıqda baxılan zaman birləşir və müxtəlif künclərə əydikdə rəngini bənövşəyidən qızıl rəngə dəyişir
Qrafik animasiya
Qoruyucu liflər
Kağıza müxtəlif dərinliklərdə qırmızı rəng liflər yerləşdirilib.
Qrafik animasiya
İrisə bənzər xətt
Əskinas üzərinə şəffaf boya ilə yerinə yetirilən, uzununa olan, dekor nominalı bildirən rəqəmlər keçirilib.
Qrafik animasiya
Mikro sətir
Böyüdücü cihaz vasitəsilə yazılar oxunur: "საქართველოს ეროვნული ბანკი", "NATIONAL BANK OF GEORGIA", "ივანე ჯავახიშვილი", Nominalı bildirən rəqəmlər; "GEORGIA", "საქართველო" – uzlaşan təsvirdə; "ლარი", nominalı bildirən rəqəmlər, "ივანე ჯავახიშვილი", "საქართველო" – holloqramda.
Qrafik animasiya
Mikro sətir
Böyüdücü cihaz vasitəsilə yazılar oxunur: "საქართველოს ეროვნული ბანკი", "NATIONAL BANK OF GEORGIA", "ივანე ჯავახიშვილი", Nominalı bildirən rəqəmlər; "GEORGIA", "საქართველო" – uzlaşan təsvirdə; "ლარი", nominalı bildirən rəqəmlər, "ივანე ჯავახიშვილი", "საქართველო" – holloqramda.
Qrafik animasiya
Mikro sətir
Böyüdücü cihaz vasitəsilə yazılar oxunur: "საქართველოს ეროვნული ბანკი", "NATIONAL BANK OF GEORGIA", "ივანე ჯავახიშვილი", Nominalı bildirən rəqəmlər; "GEORGIA", "საქართველო" – uzlaşan təsvirdə; "ლარი", nominalı bildirən rəqəmlər, "ივანე ჯავახიშვილი", "საქართველო" – holloqramda.
Qrafik animasiya
Mikro sətir
Böyüdücü cihaz vasitəsilə yazılar oxunur: "საქართველოს ეროვნული ბანკი", "NATIONAL BANK OF GEORGIA", "ივანე ჯავახიშვილი", Nominalı bildirən rəqəmlər; "GEORGIA", "საქართველო" – uzlaşan təsvirdə; "ლარი", nominalı bildirən rəqəmlər, "ივანე ჯავახიშვილი", "საქართველო" – holloqramda.
Qrafik animasiya
Mikro sətir
Böyüdücü cihaz vasitəsilə yazılar oxunur: "საქართველოს ეროვნული ბანკი", "NATIONAL BANK OF GEORGIA", "ივანე ჯავახიშვილი", Nominalı bildirən rəqəmlər; "GEORGIA", "საქართველო" – uzlaşan təsvirdə; "ლარი", nominalı bildirən rəqəmlər, "ივანე ჯავახიშვილი", "საქართველო" – holloqramda.
Qrafik animasiya
Flyuoressent liflər
Ultrabənövşəyi şüalar altında banknotun üzərində göy və sarı rəngli liflər görünür.
Qrafik animasiya
Flyuoressent düzdbucaq
Ultra bənövşəyi şüa altında nominalı bildirən rəqəmlə düzbucaq görünür.
Qrafik animasiya
Flyuoressent seriya nömrəsi
Ultra bənovşəyi şüa altında şaquli seriya nömrəsi görünür.
Qrafik animasiya
İnfraqırmızı müdafiə
Infraqırmızı şüalar altında banknot üzərində əks olunan qrafik detalların hissəsi görünür.
Qrafik animasiya
Maqnit müdafiəsi
Şaquli seriya nömrə və banknotun üzərində əks olunan qrafik detalın hissəsi maqnitli boya ilə rənglənib və maqnit detektoru toxunması zamanı siqnal verir
Qrafik animasiya
Maqnit müdafiəsi
Şaquli seriya nömrə və banknotun üzərində əks olunan qrafik detalın hissəsi maqnitli boya ilə rənglənib və maqnit detektoru toxunması zamanı siqnal verir
Qrafik animasiya
Mikro sətir
Böyüdücü cihaz vasitəsilə yazılar oxunur: "საქართველოს ეროვნული ბანკი", "NATIONAL BANK OF GEORGIA", Nominalı bildirən rəqəmlər; "GEORGIA", "საქართველო" – uzlaşan təsvirdə.
Qrafik animasiya
Mikro sətir
Böyüdücü cihaz vasitəsilə yazılar oxunur: "საქართველოს ეროვნული ბანკი", "NATIONAL BANK OF GEORGIA", Nominalı bildirən rəqəmlər; "GEORGIA", "საქართველო" – uzlaşan təsvirdə.
Qrafik animasiya
Flyuoressent liflər
Ultrabənövşəyi şüalar altında banknotun üzərində göy və sarı rəngli liflər görünür.
Qrafik animasiya
Flyuoressent nominal
Ultrabənövşəyi şüa altında nominalı bildirən rəqəm görünür
Qrafik animasiya
İnfraqırmızı müdafiə
Infraqırmızı şüalar altında banknot üzərində əks olunan qrafik detalların hissəsi görünür.
Qrafik animasiya
1
3
4
5
7
8
9
11
11
11
11
11
12
13
15
16
17
17
2
6
10
11
11
12
14
16
  • İkinci tərəf
  • Müqayisə