20₾

  • Müdafiə nişanları
  • XÜSUSİ CİHAZLARLA TANINAN MÜDAFİƏ NİŞANLARI
  • Vizual elementlər
Əskinasın avers hissəsində böyük gürcü yazıçısı və ictimai xadimi "ილია ჭავჭავაძე, 1837-1907" yazısı ilə İlia Cavcavadzenin portreti, “İveria” qəzetinin nəşriyyatı, İlia Cavcavadze tərəfindən dərc edilən “Gürcüstan xəbəri” jurnalı, “İveria” qəzeti, İlianın imzası və onun şəxsi əşyaları – zərabbin, saat, qələm və mürəkkəb qabı həkk olunub.
Əskinasda həmçinin nominalı qeyd edən rəqəmlər, "საქართველოს ეროვნული ბანკი", "NATIONAL BANK OF GEORGIA’’, "ოცი ლარი", “TWENTY LARI”, " ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი" (Milli bankın prezidenti), Gürcüstan Milli Bankının prezidentinin imzası, buraxılış ili – “2016”, iki latın hərfi və səkkiz ərəb rəqəmindən ibarət seriya nömrəsi həkk olunub.
Əskinasın reversində qədim Tiflis panoraması, Vaxuşti Batonişvili tərəfindən 1735-ci ildə həyata keçirilən XVIII əsrin Tiflisin planı, böyük gürcü şahı Vaxtanq Qorqasalinin Metexi Kilsəsi ərazisindəki heykəli və Gürcüstanın dövlət qerbi həkk olunub.

Əskinasda həmçinin nominalı bildirən rəqəmlər,"საქართველოს ეროვნული ბანკი", ,,NATIONAL BANK OF GEORGIA’’, "ოცი ლარი" təsvir edilib.
Su nişanı
İşıqda baxıldıqda portretin, nominalı bildirən rəqəmin və lari simvolunun təsvirləri görünür.
Qrafik animasiya
Relyef nişan
Əskinasın ön hissəsində təsvir edilən qrafik detallar – portret, tikili, fayton, künc ornamenti və kitabələrə (imza atan şəxsin adından, imzadan və buraxılış ilindən başqa) keçirilən boya qatı relyef şəklindədir və toxunma ilə hiss olunur.
Qrafik animasiya
Görmə qabiliyyəti zəif olan insanlar üçün
Əskinasın ön tərəfindən sol və sağ kənarlarda yerləşdirilən xəttlərin sayı nominallara əsasən fərqlənir, relyef şəklindədir, toxunma ilə hiss edilir və əskinasın qavranması imkanını verir.
Qrafik animasiya
Holloqram
Gümüş rəngində olan holloqrama keçirilən təsvirlər (portret, nominalı bildirən rəqəm, lari simvolu, fayton, xəritə, mikro sətirlər) müxtəlif tərəflərə əyildikdə rəngini dəyişir və dəyişmə effektinə malikdir.
Qrafik animasiya
Gizli təsvirlər
Əyilmiş küncdən baxdıqda əskinasda nominalı qeyd edən rəqəm təsviri görünür.
Qrafik animasiya
Birləşən təsvirlər
Əskinasın ön və arxa hissəsində nominalı qeyd edən rəqəmin parçalanmış detalları işıqda baxdıqda birləşir.
Qrafik animasiya
Optik şəkildə dəyişən boya
Müxtəlif künclərə əydikdə təsvir rəngini bənövşəyidən yaşıl rəngə dəyişir.
Qrafik animasiya
Şaquli müdafiə xətti
"20 ლარი" yazısı olan müdafiə xətti, kəsik şəkildə əskinasın arxa tərəfində görünür. İşıqda baxılan zaman birləşir və müxtəlif künclərə əydikdə rəngini bənövşəyidən qızıl rəngə dəyişir.
Qrafik animasiya
Qoruyucu liflər
Kağıza müxtəlif dərinliklərdə qırmızı rəng liflər yerləşdirilib.
Qrafik animasiya
İrisə bənzər xətt
Əskinas üzərinə şəffaf boya ilə yerinə yetirilən, uzununa olan, dekor nominalı bildirən rəqəmlər keçirilib.
Qrafik animasiya
Mikro sətir
Böyüdücü cihaz vasitəsilə yazılar oxunur: "საქართველოს ეროვნული ბანკი", "NATIONAL BANK OF GEORGIA", "ილია ჭავჭავაძე", Nominalı bildirən rəqəmlər; "GEORGIA", "საქართველო" - uzlaşan təsvirdə; "ლარი", nominalı bildirən rəqəmlər, "ილია ჭავჭავაძე", "საქართველო" – holloqramda.
Qrafik animasiya
Mikro sətir
Böyüdücü cihaz vasitəsilə yazılar oxunur: "საქართველოს ეროვნული ბანკი", "NATIONAL BANK OF GEORGIA", "ილია ჭავჭავაძე", Nominalı bildirən rəqəmlər; "GEORGIA", "საქართველო" - uzlaşan təsvirdə; "ლარი", nominalı bildirən rəqəmlər, "ილია ჭავჭავაძე", "საქართველო" – holloqramda.
Qrafik animasiya
Mikro sətir
Böyüdücü cihaz vasitəsilə yazılar oxunur: "საქართველოს ეროვნული ბანკი", "NATIONAL BANK OF GEORGIA", "ილია ჭავჭავაძე", Nominalı bildirən rəqəmlər; "GEORGIA", "საქართველო" - uzlaşan təsvirdə; "ლარი", nominalı bildirən rəqəmlər, "ილია ჭავჭავაძე", "საქართველო" – holloqramda.
Qrafik animasiya
Mikro sətir
Böyüdücü cihaz vasitəsilə yazılar oxunur: "საქართველოს ეროვნული ბანკი", "NATIONAL BANK OF GEORGIA", "ილია ჭავჭავაძე", Nominalı bildirən rəqəmlər; "GEORGIA", "საქართველო" - uzlaşan təsvirdə; "ლარი", nominalı bildirən rəqəmlər, "ილია ჭავჭავაძე", "საქართველო" – holloqramda.
Qrafik animasiya
Mikro sətir
Böyüdücü cihaz vasitəsilə yazılar oxunur: "საქართველოს ეროვნული ბანკი", "NATIONAL BANK OF GEORGIA", "ილია ჭავჭავაძე", Nominalı bildirən rəqəmlər; "GEORGIA", "საქართველო" - uzlaşan təsvirdə; "ლარი", nominalı bildirən rəqəmlər, "ილია ჭავჭავაძე", "საქართველო" – holloqramda.
Qrafik animasiya
Flyuoressent liflər
Ultrabənövşəyi şüalar altında banknotun üzərində göy və sarı rəngli liflər görünür.
Qrafik animasiya
Flyuoressent düzdbucaq
Ultra bənövşəyi şüa altında nominalı bildirən rəqəmlə düzbucaq görünür.
Qrafik animasiya
Flyuoressent seriya nömrəsi
Ultra bənovşəyi şüa altında şaquli seriya nömrəsi görünür.
Qrafik animasiya
İnfraqırmızı müdafiə
Infraqırmızı şüalar altında banknot üzərində əks olunan qrafik detalların hissəsi görünür.
Qrafik animasiya
Maqnit müdafiəsi
Saquli seriya nömrə və banknotun üzərində əks olunan qrafik detalın hissəsi maqnitli boya ilə rənglənib və maqnit detektoru toxunması zamanı siqnal verir.
Qrafik animasiya
Maqnit müdafiəsi
Saquli seriya nömrə və banknotun üzərində əks olunan qrafik detalın hissəsi maqnitli boya ilə rənglənib və maqnit detektoru toxunması zamanı siqnal verir.
Qrafik animasiya
Mikro sətir
Böyüdücü cihaz vasitəsilə yazılar oxunur: "საქართველოს ეროვნული ბანკი", "NATIONAL BANK OF GEORGIA", Nominalı bildirən rəqəmlər; "GEORGIA", "საქართველო" - uzlaşan təsvirdə.
Qrafik animasiya
Mikro sətir
Böyüdücü cihaz vasitəsilə yazılar oxunur: "საქართველოს ეროვნული ბანკი", "NATIONAL BANK OF GEORGIA", Nominalı bildirən rəqəmlər; "GEORGIA", "საქართველო" - uzlaşan təsvirdə.
Qrafik animasiya
Flyuoressent liflər
Ultrabənövşəyi şüalar altında banknotun üzərində göy və sarı rəngli liflər görünür.
Qrafik animasiya
Flyuoressent nominal
Ultrabənövşəyi şüa altında nominalı bildirən rəqəm görünür.
Qrafik animasiya
İnfraqırmızı müdafiə
Infraqırmızı şüalar altında banknot üzərində əks olunan qrafik detalların hissəsi görünür.
Qrafik animasiya
1
3
4
5
7
8
9
11
11
11
11
11
12
13
15
16
17
17
2
6
10
11
11
12
14
16
  • İkinci tərəf
  • Müqayisə