İnteraktiv aplikasiya

Başlanğıc
1 / 10
Düzgün deyil: Yeni əskinasın üzərinə Milli Bankın prezidentinin imzası həkk olunub.
Sonrakı
2 / 10
Düzgün deyil: Yeniləşdirilmiş əskinasın üzərinə “Gürcüstan Milli Bankı” yazısı həkk olunub.
Sonrakı
3 / 10
Düzgün deyil: Yeniləşdirilmiş 100 larinin üzərində əsas syujetin dominant, təzad bənövşəyi rəng, digər canlı rənglərlə birlikdə çoxrəngli davamlılıq yaradır.
Sonrakı
4 / 10
Düzgün deyil: Müasir çap texnologiyalarının istifadəsi nəticəsində yeniləşdirilmiş lari əskinasına ağ çərçivə-kontur keçirilməyib
Sonrakı
5 / 10
Düzgün deyil: Yeniləşdirilmiş əskinas visual cəhətdən modifikasiya edilib və gücləndirilmiş, yeniləşmiş nişanlardan ibarətdir.
Sonrakı
6 / 10
Düzgün deyil: Əskinas üzərindəki müdafiə xətti yeniləşdirilmiş 50 lariyə aiddir.
Sonrakı
7 / 10
Düzgün deyil: Əskinas üzərinə həkk olunan holloqram natamam şəkildə təqdim olunub.
Sonrakı
8 / 10
Düzgün deyil: Yeniləşdirilmiş larinin üzərində olan portretlər daha yaxşılaşdırılmış texnologiyanın relyef xətləri ilə yerinə yetirilib.
Sonrakı
9 / 10
Düzgün deyil: Yeniləşdirilmiş lari əskinasının üzərində görmə qabiliyyəti zəif olan şəxslər üçün nəzərdə tutulan, yaxşılaşdırılmış müdafiə nişanı yerləşdirilib.
Sonrakı
10 / 10
Düzgün deyil: Mövcud dizayn yeniləşdirilmiş 20 lariyə aiddir.
Sonrakı
Sizin nəticəniz:
0 / 10
Təcrübəsiz Yeni başlayan Həvəskar Bilən Mütəxəssis