განახლებული ბანკნოტები

გაიცანით ხარისხობრივად გაუმჯობესებული და უახლესი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი,
თანამედროვე 20, 50 და100 ლარი. 

განახლებული ბანკნოტების გაშვება დაიწყო ეტაპობრივად 2016 წლის 1 თებერვლიდან და მიმოქცევაში იქნება წინა ემისიების ბანკნოტებთან ერთად.
იხილეთ განახლებული ბანკნოტები